Gedicht

Luister naar mij, mensen, gij allen:
als jullie goed willen leven –wie nietvolle
dagen, zo gelukkig als maar kan:
spreek dan behoedzaam,
lal niet een eind weg, en lieg niet,
voorkom hooglopende ruzie.
Want dan vertrekt zijn gezicht van woede,
zo’n wereld wil Hij niet meer.

(Huub Oosterhuis. Uit: Psalm 34. In: 150 psalmen vrij,

uitg. Ten Have, tweede druk)